Medicinskt beslutsstöd viktig del i polisens förhör

Den åtalade sjukskö­terskan säger att han inte uppfattade någon andnöd och att hans chefer från början höll med om att det var ett svårbedömt fall. Men SOS Alarm anser att han borde ha lyssnat in patienten och följt beslutsstödet.??

2 november 2011

Medicinska experter, som har lyssnat på samtalet och hörts av polisens utredare, anser att sjuksköterskan låste sig vid att det var en panikattack och att bristande intervjuteknik och felaktigt fokus ledde till felbedömningen.

SOS Alarms egen utredning av Emil-fallet lägger skulden helt och hållet på sjuksköterskan. Han följde inte det medicinska beslutsstödet och ambulans borde ha skickats eftersom andnöd i samband med svimningstendens alltid är prio 1. SOS Alarms slutsats är att det fanns en bristande empati hos sjuksköterskan och han sägs vara en felrekrytering.

I förundersökningen finns förhör med sjuksköterskans chef som säger att det kommit sammanlagt fem klagomål/anmälningar mot sjuksköterskan sedan sommaren 2010 och att det är fler än normalt. Men av handlingarna framgår också att sjuksköterskan har tagit till sig av den kritik han tidigare fått och att han arbetat med att förändra sitt bemötande.?

Sjuksköterskan själv säger i förhören att han uppfattade att Emil var relativt opåverkad men drabbad av panik, och att människor som har en panikattack inte är kapabla att svara på frågor. Han uppfattade inte att Emil hade andnöd. Sjuksköterskan påpekar att när han tillsammans med sina chefer lyssnade på bandet i efterhand hade även de svårt att höra att Emil hade andningsproblem. Han menar också att den praxis som gäller på SOS Alarm är att inte slaviskt följa det medicinska beslutsstödet, utan det är avsett som ett hjälpmedel som var och en själv avgör hur mycket de ska följa.

Den åtalade sjuksköterskan uppger dessutom att arbetssituationen på SOS Alarm var ansträngd. Det var brist på sjuksköterskor och saknades ofta folk som ville jobba kvällar och helger.

En stor del av förundersökningen handlar om hur det medicinska beslutsstödet ser ut. Det har även gjorts en noggrann kartläggning av tillgången till ambulanser och arbetssituationen på SOS Alarm för att utröna om det är ett systemfel som ligger bakom.

Den aktuella natten fanns det dock flera ambulanser tillgängliga. Enligt förhören med kollegerna var det inte heller ovanligt hektiskt just då.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida