Medlemskap huvudfrågan under pampig ICN-konferens

Det var pompa och ståt när den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN firade sitt 100-årsjubileum i London. 

Royal Albert Hall var mer än fullsatt när icn-kongressen invigdes, i två akter. I den första, formella, framfördes bland annat hälsningar från drottning Elisabeth och kronprins Charles och icn:s ordförande Kirsten Stallknecht från Danmark skissade i ett tal olika framtidsscenarier. Akt två var stor underhållning med säckpipa, Riverdance och en naturtrogen kopia av The Beatles. Och förstås – en orkester som spelade den »Rule Britannia« vi svenska tv-tittare förknippar med just Royal Albert Hall.

Ett land – en röst
Avslutningen var minst lika pampig, men på ett annat sätt: 2 000 personer bänkade i Englands motsvarighet till domkyrkan i Uppsala, Westminster Abbey, fick vara med om en gudstjänst ägnad icn och sjuksköterskor runt hela jorden. Med bland annat en engelsk biskop som i sin predikan prisade sjuksköterskorna och omvårdnaden och som starkt betonade nödvändigheten att respektera alla människor oavsett ras.

Men 100-årsjubileet var inte bara festligheter. icn höll också sitt ordinarie ombudsmöte för att besluta om organisationens framtid. Den mest omdiskuterade frågan var medlemskapet.
I dag kan bara en sjuksköterskeorganisation per land vara med i icn. För de nordiska länderna är det inget problem, eftersom det bara finns en organisation, men i andra länder är sjuksköterskornas styrka delad. I till exempel Frankrike finns ett 30-tal olika organisationer. Nu fanns ett förslag om att fler organisationer från varje land skulle kunna gå in i icn och även få viss rösträtt.

Ombuden från de cirka 90 närvarande av icn:s 121 medlemsländer sa dock nej till förslaget och fortfarande gäller regeln ett land – en röst. icn ska dock utreda möjligheten till någon form av associering av andra organisationer.

Konferensen innehöll också seminarier, föredrag, posters, presentationer och arbeten inom en rad områden, som cancervård, etik, utbildning och mänskliga rättigheter. Dessutom fanns en mässa där företag och organisationer från hela världen presenterade sina produkter och sin verksamhet. De nordiska länderna hade en gemensam monter där även Vårdfacket visade upp sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida