»Medsystrar är en befrielse«

3 juni 2005

Det konstaterar psykoterapeuten Gunilla Lundqvist i sin avhandling som beskriver goda resultat från en tvåårig traumafokuserad terapi med 45 kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp som barn. Barn som drabbas löper en stor risk att som vuxna få problem med ångest, depressioner, fobi, ätstörningar eller missbruk. Mellan 15 och 30 procent av alla kvinnor i västvärlden beräknas ha varit med om sådana övergrepp.

Childhood and sexual abuse – women´s mental and social health before and after group therapy, Lunds universietet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida