Medveten om sina lagöverträdelser

Sjuksköterskan lät en patient stanna i bälte hela natten och gav en annan läkemedel utan ordination. Dessutom skrev hon falska noteringar.

En kväll i september 2003 beslöt läkaren på den psykiatriska kliniken att en patient som tvångsvårdades skulle läggas i bälte i tre timmar.

Men när de timmarna hade gått släppte inte sjuksköterskan upp den 73-åriga patienten utan lät honom ligga kvar hela natten. I den bok där tvångsåtgärder ska noteras skrev hon dock att han hade sluppit ur bältet klockan ett.

Samma natt gav sjuksköterskan en annan patient, en 30-årig man, 20 mg Stesolid och en okänd mängd haldol, utan att det var ordinerat av läkare.

I läkemedelsjournalen skrev hon in 10 mg Stesolid, en mängd som hon enligt chefsöverläkarens delegationslista hade möjlighet att ge vid ett tillfälle.

Socialstyrelsen anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden för att hon vid två tillfällen vidtog mycket ingripande åtgärder utan att vara behörig.

Sjuksköterskan skrev till Ansvarsnämnden att hon inte försöker smita undan påföljd. Hon lät den äldre patienten stanna i bälte hela natten för att han hade kommit till ro och somnat. Mannen hade hela tiden ett extravak hos sig och var dagen efter lugnare och inte så aggressiv.

Handlingen var, enligt sjuksköterskan, en medveten lagöverträdelse men hon vet inte varför hon gjorde en falsk notering i journalen.

Den andra mannen var blandmissbrukare och hade, enligt sjuksköterskan, utvecklat ett delirium tremens, något som den övriga personalen inte hade sett tidigare och därför inte kände igen.

För att så snabbt som möjligt lindra mannens tillstånd påbörjade sjuksköterskan en behandling som inte var ordinerad och skrev ännu en falsk uppgift.

Sjuksköterskan skrev till nämnden att hon var medveten om att hon hade överträtt lagen och om det allvarliga i att ta lagen i egna händer. Hon tycker själv att hon handlade underligt och arbetar med en psykolog för att förstå sitt agerande.

Ansvarsnämnden konstaterar att sjuksköterskan erkänner det som Socialstyrelsen anklagar henne för och ger henne en varning. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 1367/04:a3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida