Mellanchefen >in på bara skinnet

7 februari 2005

Hur handskas mellanchefen med alla motstridiga krav? Tre forskare i Lund har fått 2,7 miljoner från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap för att på djupet studera mellanchefens situation. De tre ska undersöka vad chefer kämpar med och vad som är centralt för deras självförståelse genom att följa mellanchefer, intervjua både dem, deras medarbetare och deras överordnade samt observera dem på jobbet.

Källa: Lunds universitet, företagsekonomiska institutionen

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida