Memoarer

I dödens närhet

7 december 1998

Författare Elisabeth Kübler-Ross
Titel Livets hjul. En självbiografi i dödens närhet
293 sidor
Förlag Natur och Kultur 1998. 
Cirkapris 413 kronor
ISBN 91-2706-983-4

Elisabeth Kübler-Ross föddes som den äldsta av tre trillingsystrar i Zürich i Schweiz. Hennes pappa hade stakat ut vägen för de tre systrarna och deras äldre bror; Elisabeth skulle bli bokhållare i hans firma. Men hon revolterade och tog plats som hembiträde i stället. Slumpen gjorde sedan att hon blev elev på ett laboratorium, utbildade sig till laboratorieassistent innan hon tog sitt livs stora steg: sökte och kom in på läkarutbildningen i Zürich. Efter avklarade läkarstudier gifte hon sig med en amerikansk kurskamrat och flyttade till USA.

I det tidiga 1950-talets New York hamnade Elisabeth Kübler-Ross, trots att hon föresatt sig att inte göra det, inom den psykiatriska vården. Hon upptäckte att närhet, mänsklig värme och öppenhet för att lyssna av patienternas behov ofta var bättre mediciner än olika psykofarmaka (om man ens kostade på de psykiskt sjuka sådana, ofta handlade det bara om att förvara dem).

Hon bytte arbetsplats och upptäckte att man behandlade döende patienter lika illa som de psykiskt sjuka. Hon intresserade sig för vården av de döende och inledde en serie föreläsningar, där döende patienter medverkade som experter.

Så småningom började hon och sjukhusprästen på det sjukhus i Chicago där hon då var verksam att samla in berättelser från personer som haft ”nära-döden-upplevelser”. Till slut började hon också få kontakt med personer ”på andra sidan”.

Nu befinner sig Elisabeth Kübler-Ross vid vägens slut. Det här är hennes sista bok och testamente.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida