…men cheferna pratar ogärna om att rutinerna ses över

Chefsläkaren på länssjukhuset i Kalmar har fått en lista på förbättrade rutiner, men utåt är cheferna på de inblandade klinikerna förtegna om vad som har gjorts.

31 mars 2006

På Kalmarlandstingets hemsida står det: »Genom att mer öppet diskutera misstag i sjukvården vill man försöka hitta systemförändringar och rutiner som förhindrar att misstag upprepas.«

Ändå vill inte de chefer som Vårdfacket har talat med berätta om vad som har gjorts för patientsäkerheten på de kliniker som var berörda, när en liten flicka dog efter att ha fått en för hög dos kramplösande medicin.

Men när länssjukhusets nya chefsläkare, Christer Rosén, får frågan en andra gång medger han att han begärde en redovisning av hur rutinerna hade förändrats på iva och barnkliniken när han tillträdde i november förra året.

– Det är på många nivåer det kan göras fel inom sjukvården, att det sedan blir ett syndabockstänkande är synd, säger Christer Rosén.

Sten Borgström, som är överläkare på anestesikliniken och ledningsansvarig på iva, svarar att patientsäkerhetsar-
bete har pågått under alla år.

– Jag vill avvakta med att uttala mig mer tills Högsta domstolen har sagt sitt. Läget är olämpligt och det kanske är förvaltningen och inte vi på kliniken som ska göra uttalanden.

Ett försök att få en sjuksköterska att berätta om hur rutinerna har förbättrats leder inte heller någon vart.

– Våra chefer vill inte att vi uttalar oss och jag gör inte det innan domen faller, svarar Susanna Ansved, biträdande avdelningsföreståndare på iva.

Inte heller Ragnhild Holmberg, sjukvårdsdirektör i länet, vill uttala sig om hur rutinerna har förbättrats på de berörda klinikerna. Hon är rädd att ett uttalande till Vårdfacket ska leda till en exponering av »en duktig sjuksköterska som har råkat illa ut«, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida