Meningit togs för influensa

En 17-åriga flicka insjuknade med feber, ont i halsen och senare huvudvärk. Mamman ringde sjukvårdsupplysningen i Skåne där flickan bedömdes ha influensa. På kvällen avled hon på akuten i en bakteriell meningit.

Även om flickan hade fått rådet att vända sig till sos-Alarm hade hon troligtvis inte klarat sig. Ändå anmäldes händelsen till Socialstyrelsen och till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, hsan, som maj 2005 gav telefonsjuksköterskan en erinran.

Den interna utredningen vid sjukvårdsupplysningen konstaterade att sjuksköterskan hade handlat i enlighet med det medicinska beslutsstödet men att hon missbedömde symtomen. Sjuksköterskan gjorde bedömningen att flickans symtom var influensaliknande och att hon var uttorkad och behövde vätska.

Socialstyrelsen besökte senare sjukvårdsupplysningen för att på plats konstatera att det inte var något fel på beslutsstödet.

Den här händelsen har inte lett till att sjukvårdsupplysningen i Skåne har ändrat något för att höja patientsäkerheten, annat än att fallet brukar användas som exempel i internutbildningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida