Mental olikhet påverkar ledarskapet

5 augusti 2005

Chefers förmåga att klara organisatoriska förändringar beror inte bara på den faktiska situationen utan också på deras egna »mentala modeller«. Monica Nyström, vid institutionen för psykologi på Umeå universitet följde fem arbetsledare inom barnomsorgen under ett och ett halvt år. De hade olika strategier för att klara förändringarna. Några förberedde sig för det som väntade, andra avvaktade.
Avhandlingen heter Contrasting perspectives on the subjective managerial role.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida