Mer drogförebyggande arbete i skolan

8 november 2004

Folkhälsoinstitutet och Myndigheten för skolutveckling bildar på regeringens uppdrag en grupp som ska ägna sig åt skolornas alkohol- och drogförebyggande arbete. Förutom att föra ut de kunskaper som finns ska gruppen också få kommunerna att ta ansvar för att skolorna skapar handlingsplaner som främjar elevernas hälsa och förebygger bland annat alkoholskador och drogmissbruk. Arbetet ska pågå i tre år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida