Mer helgarbete ska spara pengar

3 mars 2006

Ledningen för Blekingesjukhuset har gett alla chefer i uppgift att undersöka möjligheten att övergå till varannan helg-schema för att spara pengar. Vårdförbundet menar att det är att gå tillbaka till ett gammalt tänkande som inte gynnar verksamheten.

– Arbetstiden för de anställda bör anpassas till varje enskild arbetsplats. Att generalisera på det här sättet är negativt både för den anställde och för möjligheten att ge en god vård, säger ordföranden i Blekinge, Annika Wåhlin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida