Mer näring kan förlänga livet

Den viktminskning som drabbar de flesta cancersjuka går att kompensera med hjälp av bra nutritionsbehandling. På läkarstämman redogjorde Kent Lundholm för en randomiserad studie där de preliminära resultaten ger skäl att tro att även patienternas liv kan förlängas.

– Resultatet kan ses som ett genombrott. De tyder på att det går att påverka förloppet. Även om de numeriska effekterna inte är så stora ser jag optimistiskt på möjligheterna att utveckla och förenkla behandlingen, säger Kent Lundholm, professor i kirurgi och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

I studien ingick cancersjuka som vårdades i hemmet. Till en början kompletterades patienternas kost med näringsdrycker och senare i sjukdomsförloppet gavs dropp, vilket innebar att behandlingen blev mycket krävande för både patient och omgivning.

Både fettmängd och muskelmassa minskar. Orsaken är dels den ökade ämnesomsättning som sjukdomen orsakar, dels illamående eller andra besvär som gör det svårt att äta. Då patienternas ork och välbefinnande påverkas negativt av viktnedgången, är det viktigt att försöka hejda den. Både tidigare studier och den som nu är aktuell visar att det framför allt är fettförlusten som till viss del går att kompensera. Den förlorade muskelmassan verkar svårare att påverka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida