Mer precis diagnos nytt krav vid sjukskrivning

30 maj 2008

I det nya beslutsstödet för sjukskrivning som Socialstyrelsen nu har presenterat delas de psykiska tillstånden upp i flera olika kategorier. Det ställer större krav på läkarnas diagnostisering.

– Sjukskrivningstiderna när det gäller de psykiska diagnoserna har varierat från en vecka till tiotals år, säger Jan Larsson, projektledare på Socialstyrelsen.

Han är också kritisk till att anpassningsstörningar har använts som en paraplydiagnos utan bedömning av om patienten har haft lättare bekymmer eller varit utsatt för hård stress.

Jan Larsson anser att läkare behöver lära sig mer om försäkringsmedicin redan under grundutbildningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida