Mer samarbete framtidsfråga för ICN

Att få de olika nationella sjuksköterskeorganisationerna att samarbeta med varandra tror Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande och nyinvald i ICN:s styrelse, är en framtidsfråga.

I många länder finns ett flertal organisationer där sjuksköterskor kan vara med. Men icn, den internationella sjuksköterskeorganisationen, antar bara en organisation från varje land som medlem. De i dag 126 medlemsländerna sägs representera 12 miljoner av världens sjuksköterskor, vilket är en sanning med modifikation. Exempelvis har den sjuksköterskeorganisation som representerar Argentina i icn inte fler än cirka 1500 medlemmar och det italienska vårdförbundet har lockat till sig knappt 1 000 av sitt lands sjuksköterskor.

? Nationellt samarbete skulle göra det lättare för icn att få gehör för sina frågor, såväl i enskilda länder som internationellt, sa Anna-Karin Eklund.
Som positivt exempel nämnde hon Portugal som nyligen har lyckats få sina elva sjuksköterskeorganisationer att hitta en modell för samarbete. Det gör att de numera kan tala med en röst i icn.
Många av medlemsorganisationerna är rena yrkesförbund och Anna-Karin Eklund vill också få fler att koppla samman yrkes- och villkorsfrågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida