Mest plugg för blivande läkare

Mest plugg för blivande läkare
Hur mycket måste man plugga för att bli läkare eller sjuksköterska? Arkivbild: Colourbox

De som studerar inom vård och omsorg lägger ned i snitt 33 timmar i veckan på sina studier. Blivande läkare och tandläkare studerar i snitt 40 timmar i veckan. Det visar en undersökning från Högskoleverket.

3 januari 2011

Hur mycket tid studenterna lägger ned på sina studier varierar stort. De som läser humaniora och teologi lägger ned minst tid, cirka 20 timmar i veckan, medan de som studerar medicin och odontologi ägnar dubbelt så mycket tid åt sina studier.

Arbetsbördan för studenter inom vård och omsorg är i genomsnitt 33 timmar i veckan, enligt Högskoleverkets undersökning. Av det är cirka 18 timmar lärarledd undervisning. Inom många andra utbildningsområden ägnar studenterna mindre än tio timmar i veckan åt lärarledd undervisning.

Högskoleverket har också undersökt hur studenterna får ekonomin att gå ihop och hur många som arbetar extra. Hela rapporten finns på Högskoleverkets hemsida.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida