Miljonregn över vårdforskning

Tre vårdforskningsprojekt — om engagemang i vården, mötet med döden och arbetsmiljön på den nationellt samordnade sjukvårdsrådgivningen — får dela på mer än fem miljoner kronor.

13 december 2011

Det är Afa Försäkring som delar ut totalt 5,2 miljoner kronor till tre forskningsprojekt inom det vårdvetenskapliga området.

Thomas Andersson vid Högskolan i Skövde får 2,9 miljoner kronor för att ta reda på hur anställda engagerar sig i förändringsarbete i vården. Svaren kan få stor betydelse för utvecklingen av såväl det praktiska vårdarbetet som för vården som arbetsplats.

Agneta Grimby vid Sahlgrenska universitetssjukhuset får nästan 600 000 kronor för att jämföra olika personalgrupper på akut- och intensivvårdsavdelningar och hitta vägar att motverka skadliga psykosociala följder av död och sorg hos patienterna.

Inger Holmström vid Uppsala universitet får 1,8 miljoner kronor för att identifiera vad i telefonsjuksköterskornas arbetsmiljö som har lett till ett 40-tal Lex Maria-anmälningar sedan 2003. Hon vill dessutom undersöka vad arbetsgivarna har gjort i samband med dessa händelser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida