Mindre ensamarbete efter enkät

6 november 2000

VÄSTERNORRLAND. Svårigheten att få tag på sjuksköterskor ledde till att Örnsköldsviks kommun skickade ut en enkät till alla sina sjuksköterskor för att höra hur de såg på sitt jobb och vilka förändringar de ville ha. Enkätresultatet ledde till förändringar som av de flesta uppfattas som förbättringar och ett tydliggörande av sjuksköterskerollen. Bland annat inrättades speciella natt- och kvällsteam där två sjuksköterskor arbetar tillsammans. Tidigare fanns mycket ensamarbete och det var en av de punkter som sjuksköterskorna enligt enkätsvaren var missnöjda med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida