Mindre pengar till forskning

6 oktober 2006

NHögskolor och universitet får mindre pengar till forskning. Det framgår av en rapport från Högskoleverket. Minskningen är en halv miljard kronor eller drygt 2 procent. De sammanlagda forskningsanslagen uppgick 2005 till knappt 24 miljarder kronor. Det är främst de externa forskningsbidragen som har minskat. www.hsv.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida