Mindre salt räddar liv

– Staten borde försöka få livsmedelsindustrin att minska salthalten i sina produkter. Mängden borde också tas upp i innehållsdeklarationen, 85 procent av de elva gram salt vi äter var dag finns i maten vi köper, säger läkaren Fredrik von Wowern.

Han ingår i en forskargrupp på Universitetssjukhuset i Malmö som i flera studier har undersökt kopplingen mellan salt och blodtryck.

I en av dem sjönk blodtrycket hos friska försökspersoner som bara åt tre gram salt om dagen med åtta millimeter kvicksilver. Andra studier har visat att redan vid två millimeters sänkning minskar blodtryckspatienternas risk för stroke med 15 procent.

Hälften av alla blodtryckspatienter är känsliga för salt. De har dessutom en tre gånger högre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Om de sänkte sitt saltintag till tre gram per dag skulle de kunna sänka sitt blodtryck lika mycket som med medicinering.

Fredrik von Wowern efterlyser en nationell behandlingsrekommendation. Hans avhandling om detta heter Genetic factors and dietary salt intake as determinants of blood pressure and risk of primary hypertension.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida