Mindre stress med bra akustik

7 januari 2003

Dålig ljudmiljö verkar stressande på vårdpersonalen oavsett om det är få patienter. Det visar en studie gjord vid hjärtintensivavdelningen på Huddinge universitetssjukhus. Akustiken på arbetet kan till och med ha större betydelse än arbetsmängden för den psykosociala arbetsmiljön och för hur väl patienter bemöts. När arbetsmiljön bedömdes som god upplevde också personalen ett bättre stöd från arbetskamraterna och hade bättre förmåga att ta hand om och prioritera vården av patienterna.

Studien heter Akustik och psykosocial arbetsmiljö inom hjärtintensivvård. Projektansvarig är Vanja Blomkvist, forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida