Mindre tid att tänka tillsammans

Mindre tid att tänka tillsammans
Tabellen grundar sig på Vårdförbundet Students vfu-ranking 2017.

Reflektion är grundläggande för inlärningen, gör studenter trygga och mindre stressade. Men får allt mindre utrymme under den verksamhetsförlagda utbildningen.?

4 oktober 2017

Varje år gör Vårdförbundet Student en kartläggning över vad blivande sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker tycker om sin verksamhetsförlagda utbildning, vfu.

?Årets resultat visar att tiden till reflektion med handledaren har minskat. Förra året var det fler som instämde helt, eller nästan helt, med att de hade daglig reflektion med sin handledare. Tidsbrist på grund av stres­siga arbets­platser verkar vara den vanligaste förklaringen till förändringen. Studenternas fritextsvar visar också att många handledare verkar sakna handledarutbildning och kanske på grund av det inte lyckas strukturera handledningen lika bra som kolleger som fått utbildning i detta.??

Viviana Lundberg. Foto: Anna Karin Ulander

Det är mycket som går förlorat om tiden till reflektion försvinner.?

— Det är så du befäster dina kunskaper och tränar på det som en sjuksköterska gör till 50 procent — analyserar och utvärderar. Du måste få den kliniska blicken och tänkandet. I dagens rådande vårdkaos förväntas du leverera effektivt nästan direkt som färdig sjuksköterska, så kvaliteten på praktiken är viktigare än någonsin, säger Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student.

Så här säger studenterna:

”På vissa ställen var det daglig reflektion, ibland ingen alls. Detta berodde på handledaren.”

”Ambitionen fanns hos de flesta handledarna, men tyvärr fanns inte alltid tiden.”

”Har upplevt att de handledare som haft handledarutbildning tar sig mer tid och verkligen bryr sig om studenterna.”

”Fortlöpande under arbetspassen, men tid till att sitta ner och reflektera: inte ofta.”

”På en av mina vfu-placeringar var det svårt att få kontinuerlig feedback då jag hade olika handledare nästan varje dag och vissa saknade handledar­utbildning.”

Fakta: Vårdförbundet Students vfu-ranking 2017

Reflektion = återspegling, tanke, begrundan, slutsats

  • leder till kunskapsutveckling – får det att ”sjunka in”?
  • kopplar ihop det teoretiska med det praktiska?
  • skapar etisk och moralisk insikt?
  • ger bekräftelse och feedback?
  • stärker relationen mellan student och handledare?
  • minskar känslan av stress?
  • blir djupare och bättre i lugnet bakom en stängd dörr ?
  • kräver oftast planering och en avsatt tid för att bli av.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida