Minska barns smärta med vägledd dagdröm

Att hjälpa barn in i en dagdröm inför en smärtsam undersökning kan lindra deras obehag. Metoden kan användas av alla som kommer i kontakt med barn i sjukvården, enligt Leena Jylli, sjuksköterska vid Karolinska sjukhuset.

5 november 2001

Många barn är rädda för andra saker än vuxna och kan känna sig hotade även vid små ingrepp, undersökningar eller procedurer. Samtal, distraherande lek, spel eller musik kan hjälpa dem att bemästra det som känns svårt. Ett annat sätt, som börjat introduceras på svenska sjukhus, är att hjälpa barnet in i en vägledd dagdröm. Metoden kan användas som ett komplement både vid akut och långvarig smärta för att hjälpa barnet att minska rädslan omkring det som upplevs som obehagligt eller smärtsamt.

Alla som arbetar med barn i sjukvården kan använda metoden, berättar Leena Jylli, sjuksköterska vid Karolinska sjukhuset utanför Stockholm. Hon är en av dem som introducerat den
australiska sjuksköterskan Bernie Whitakers metod i Sverige. Den presenterades vid Svensk barnsmärtförenings kongress i september.

Whitaker började använda sig av guided imagery, som metoden kallas på engelska, när han arbetade på akuten vid Ballarat university hospital i Australien. Där såg han hur rädda barn blev fasthållna vid vaccinationer och provtagningar. Bernie Whitaker menar att de problem som är förknippade med procedursmärta har att göra med sjukvårdspersonalen, inte med barnen. När barn är spruträdda eller ängsliga inför olika procedurer lägger det en skuld på barnet som inte bör finnas där. Smärtan är inte barnets problem. »Det är vårt problem och det är vår uppgift att göra något åt den.«

Relativt enkelt att lära sig metoden
Att dagdrömma – tänka på något med sådan inlevelse  att det blir verkligt – är något som de flesta barn sysslar med. Ofta. Alla som försökt  »väcka« ett litet barn ur en lekfantasi vet hur fångade de kan vara i sina egna tankar. Barnet hör ljud, upplever lukter och ser allt framför sig som om det fanns i rummet. Under en vägledd dagdröm, då barnet blundar och tänker på något som känns tryggt och skönt, förflyttas barnet i ett slags drömtillstånd där den upplevda smärtan dämpas och får distans till det obehagliga. 

– Detta är en genuint mänsklig metod som är relativt enkel
att lära sig, berättar sjuksköterskan Maria Forsner, som själv använder vägledd dagdröm på barn- och ungdomskliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Under seminariet på Barn och smärta-konferensen berättades om en flicka som efter en mycket utdragen och smärtsam procedur sa till sin pappa: »Det gjorde inget att det gjorde ont. Det kändes inte för jag spelade ju fotboll.«

Lästips:
McGrath p a, Miller l m, Psykologiska behandlingsmetoder för barn med återkommande och kronisk smärta, sidan 368–399
Red Olsson g l, Jylli l. Smärta hos barn och ungdomar. Lund 2001, Studentlitteratur

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida