Minskad strokerisk – även för diabetiker

3 oktober 2008

Personer med diabetes löper högre risk än andra att drabbas och dö av stroke. Men en grupp forskare från Umeå och Luleå visar nu för första gången att denna risk har minskat. Åtminstone i Norrbottens och Västerbottens län, där studien är gjord.

Enligt artikelförfattarna beror den minskade risken på god diabetesvård där fokus har legat på att få ned blodtrycket, blodfetterna och minska rökningen.

Även bland den övriga befolkningen minskade risken för att drabbas och dö i stroke dramatiskt mellan 1985 och 2003.

Stroke online 2008-08-21.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida