Minskad tid för reflektion

Minskad tid för reflektion
Oscar Martinez Martinez, i styrelsen för Vårdförbundet Student, hade själv tre handledare på en vecka. Foto: Sanna Björkman

Många är nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning. Men för lite tid till reflektion och lång väg till praktikplatsen upprör Oscar Martinez Martinez. 

2 augusti 2017

För andra året i rad har Vårdförbundet Student genomfört en webbenkät till samtliga studentmedlemmar i förbundet om deras upplevelser av den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu. ?

Årets rankning innehåller flera förändringar både upp och ner på listan. Överlag får vfu-placeringarna gott betyg av studenterna. På en 6-gradig skala är medelvärdet 4,39 i nöjdhet. ?

Resultatet är dock en försämring från förra året då medelvärdet var 4,58. Framför allt handlar det om att studenterna nu är mindre nöjda med stödet från högskola och universitet inför vfu:n och med tiden de fått till reflektion tillsammans med hand­ledaren.??

Nytt för i år är att studenterna fått frågor om sina villkor under vfu:n, det vill säga resor till och från arbetsplatsen och typ av arbetspass. Många vittnar om långa resvägar, ibland upp till två timmar enkel väg. I kombinationen med obekväm arbetstid kan tiden för återhämtning bli väldigt kort. Oroande, anser Oscar Martinez Martinez, styrelseledamot för Vårdförbundet Student.?

Det finns också stora skillnader ?mellan vilka lärosäten som betalar ?ut ersättning för merkostnader i samband med vfu. Reskostnaden kan öka med 2?000 kronor i månaden. En del tvingas ta mer i lån från CSN, eller ta privata lån, för att klara den obliga­toriska delen av utbildningen.

?— Högskolan ska vara avgiftsfri, annars borde det finnas en varningstext på hemsidan, säger Oscar Martinez Martinez.??

Han läser själv första terminen på distansutbildningen till sjuksköterska vid Karolinska institutet i Stockholm och gjorde sin första vfu i våras på en medicinavdelning. Det var ingen positiv upplevelse.

?— Jag fick schemat samma dag som jag kom dit, hade tre olika handledare under en veckas tid och allt var väldigt rörigt. Hur svårt kan det vara att bara bestämma vilken handledare jag ska ha? Det betyder ju så mycket att bara ha en person att förhålla sig till, säger Oscar Martinez Martinez.??

Till hösten blir det ny vfu för honom, denna gång inom geriatriken. Var och hur vet han ännu inte. Det enda skolan har sagt är att de ska försöka ordna så att det inte blir för långt bort. Men Stockholm är stort och det kan ändå bli lång resväg och kort återhämtning, resonerar han.?

Parallellt med studierna arbetar Oscar Martinez Martinez som köksdesigner på ett stort möbelvaruhus — som månar om att han ska få ihop sina arbetstider med studierna.

?— De frågar vad jag behöver för att orka med. Och då handlar det om att hjälpa kunden välja rätt köksluckor, inte om patientsäkerhet. Här finns det mycket att göra och med vfu-rapporten har vi fått det svart på vitt.

Fem i topp…

1. Högskolan i Halmstad (3)
2. Blekinge tekniska högskola (2)
3. Högskolan i Dalarna (1)
4. Sophiahemmets högskola (16)
5. Umeå universitet (14)

Vårdförbundet Students vfu-rapport. Enkäten skickades till 2 110 studerande och besvarades av 726. 2016 års placering inom parentes.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida