Missade kontrollbehov

2 september 2002

Den gravida 30-åriga kvinnan berättade för barnmorskan att hon hade sle och att hon nyligen hade gynundersökts. Barnmorskan visste inte att denna sjukdom krävde speciella kontroller. Drygt tre månader senare dog fostret.

Kvinnan anmälde tillsammans med sin sambo bland andra barnmorskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för felbehandling. Paret ifrågasatte varför kvinnan inte övervakats på specialistmödravården.

Ansvarsnämnden anser att barnmorskan i och för sig borde ha känt till att patienter med kronisk inflammatorisk sjukdom bör övervakas på specialistmödravårdsklinik, på grund av förhöjd risk för bland annat missfall och intrauterin död. Men enligt utredningen har inte kvinnans reumatolog ansett att hennes sjukdom motiverade sådana särskilda åtgärder. Gynekologen, som nyligen hade undersökt henne, hade inte heller angett att ökad övervakning var aktuell. Mot denna bakgrund anser nämnden det som förståeligt att barnmorskan inte vidtog ytterligare åtgärder på grund av kvinnans sjukdom. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1210/01:b4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida