Missbruk

10 januari 2000

Författare Katarina Johansson och Peter Wirbing
Titel Riskbruk och missbruk, alkohol, läkemedel, narkotika. Uppmärksamma,motivera och behandla inom primärvård,
socialtjänst och psykiatri.
293 sidor
Förlag Natur och Kultur 1999
Cirkapris 432 kronor
ISBN 91-27-07217-7

Drogproblem är ofta länge väl dolda. Många dricker för mycket, i samband med svåra livssituationer, utan att de är medvetna om att de är inne i ett riskbruk som kan få konsekvenser för arbete och relationer. Ett beroende av läkemedel som bensodiazepiner eller värktabletter syns kanske inte heller utåt, men kan leda till stora bekymmer.

Denna bok handlar främst om drogproblem som är för lindriga för att behandlas i den renodlade beroendevården, men som ändå inverkar väldigt negativt på personens fysiska och mentala hälsa. Den som arbetar i primärvård, företagshälsovård eller psykiatrisk öppenvård behöver kunskap om drogrelaterade problem för att kunna möta patienten med tidiga insatser. Författarna betonar hur viktigt det är med en samarbetsrelation mellan patienten och behandlaren. En relation där behandlaren försöker motivera patienten att påbörja en förändring. Man når längst om man inte moraliserar och kommer med färdiga lösningar, säger de.

Telefonnummer till förlagen
Gothia: 08-462 26 60
Natur och Kultur: 08-453 86 00
SBU: 08-412 32 00
Studentlitteratur: 046-31 21 00

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida