Missbruk ofta orsak till indragen legitimation

Under 1999 fick 15 sjuksköterskor sin legitimation indragen. När det sker beror det nästan alltid på missbruk eller psykisk sjukdom.

5 mars 2001

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS, kan legitimation bland annat återkallas för den som »på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande«.

Det är bara Socialstyrelsen, eller den legitimerade själv, som kan begära återkallelse av legitimation. Utredningen görs av Socialstyrelsens tillsynsenhet och skickas till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som beslutar i legitimationsärenden. Den legitimerade har rätt att yttra sig över utredningen. Jonas Widell, jurist på Vårdförbundet, hjälper ibland medlemmar att formulera sådana skriftliga yttranden.

– Socialstyrelsens utredningar kan innehålla vaga uppgifter som att »man känt en doft av alkohol«. Min uppgift är att peka på svagheterna i deras utredning. Det räcker till exempel inte att bara konstatera missbruk, det måste också kunna påvisas att det påverkar arbetet, säger han.

Om utredningen visar sig vara dåligt underbyggd måste den göras om.

– Kraven på bevisning ska vara höga och att få sin sak ordentligt prövad är en viktig rättssäkerhetsfråga.

Socialstyrelsen kan hos HSAN yrka på:

* återkallelse av legitimation
* treårig prövotid
* läkarundersökning i avvaktan på beslut

Besluten kan överklagas hos länsrätten.

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) finns att läsa i Rixlex på: www.riksdagen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida