Missbrukande kvinnor utsatta även i vården

2 september 2005

Våldsutsatta missbrukande kvinnor blir ofta dåligt bemötta i sjukvården. I en intervjustudie berättar 14 kvinnor från Stockholm, Göteborg och Malmö om hur våldet mot dem har negligerats och om hur stöd och hjälp har ute-
blivit.

– Det här är kvinnor som är utsatta för våld både av partners och av polis, väktare och sjukvård, säger sociologen Carin Holmberg, en av forskarna bakom rapporten.

En förklaring är att personal saknar kompetens att möta dessa kvinnor som inte ses som »idealiska offer«. I stället för att möta dem med respekt anser vårdare att kvinnorna har sig själva att skylla.

Läs mer: Mäns våld mot missbrukande kvinnor – ett kvinnofridsbrott bland andra. www.mobilisera.nu

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida