Missbruksproblem

10 november 1997

Författare Hans Carlsson
Titel Strategier för en drogfri arbetsplats
22 sidor plus PC-diskett
Förlag Arbetarskyddsnämnden/RiksAlna 1997
Cirkapris 100 kronor
ISBN 91-7522-569-7, artikelnummer 650

Missbruksproblem, alkohol, droger eller beroendeframkallande läkemedel på en arbetsplats kan leda till kraftiga störningar i verksamheten. Det bästa sättet att förebygga sådana problem – eller att veta vad man ska göra i en akut situation – är att ha en klar policy och handlingsplan mot droger på arbetsplatsen. I Strategier för en drogfri arbetsplats diskuteras skälen till att ha en drogfri arbetsplats, hur man handlar i akuta lägen, hur man tolkar signaler till att något är på väg att hända. Den ger också en enkel handledning i hur man utformar principer och handlingsplaner och ger checklistor för dessa. Till skriften finns också en PC-diskett som innehåller information om lagstiftning, kostnader med mera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida