Misshandel

Catharina GotbyMed kroppen som slagfältAmfora förlag 2004www.amforaforlag.seisbn 91631-3002-5

7 februari 2005

Varför misshandlar man? Vad är det som gör att vissa måste leva så nära döden som möjligt för att känna att de lever? Vad blir ett övergrepps konsekvenser för offer och förövare? Berättarstilen i texterna är ibland korthuggen och lite rörig, men speglar de känslor som förövaren/offret känner.

All misshandel är inte kroppslig. Vi möter bland texterna en dansare på privatklubb som påpekar att den psykiska förnedringen kan vara nog så smärtsam. Men här berättar även en misshandlare hur det känns när man reagerar emotionellt och explosivt med resultatet att någon blir misshandlad, ofta utan någon föregående provokation från offrets sida.

Catharina Gotby är fotograf och blandar sina bilder med texter baserade på intervjuer gjorda för Sveriges radio. Personerna på bilderna har inget samband med texterna, men ger en ytterligare dimension till det som berättas i ord.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida