Mjölk minskar risken för hjärtinfarkt

Drick mera mjölk ? minska risken för hjärtinfarkt! Ungefär så kan man sammanfatta det resultat nutritionisten Annika Smedman kommit fram till i sin forskning. Hon la fram sin doktorsavhandling i går torsdag.

15 april 2005

Annika Smedman har undersökt matvanorna hos en grupp 70-åriga män. De män som åt mycket mjölkprodukter hade lägre nivåer av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som de hade högre nivåer av skyddande faktorer.

Än så länge har Annika Smedman inte hunnit forska närmare i varför det är så här.

? Kanske beror det på andra faktorer, att de som dricker mjölk också lever sundare, funderar hon. Det måste vi undersöka mer.

Ändrar inte kostråden

Annika Smedman poängterar att hennes fynd inte ska tas som intäkt för att ändra dagens vedertagna kostråd: att äta mindre mättat fett och i stället välja produkter med omättat fett.

Annika Smedman har också undersökt effekterna av konjugerad linolsyra (CLA), som ingår naturligt i mjölk. CLA marknadsförs i dag ofta som ett fetmareducerande kosttillskott.

? Forskning på försöksdjur visar att CLA minskar kroppsfettet och blodfettet, ökar kroppsmassan och minskar risken för cancer. Men min forskning, som bygger på studier på människor, visar närmast motsatt resultat, säger Annika Smedman.

Ingen effekt

Försökspersonerna fick de mängder CLA som användes i djurförsöken (3-4 gram om dagen, den som äter normalt får i sig 200-300 mg). Dosen minskade deras kroppsfett marginellt, men hade ingen effekt på kroppsvikt, BMI, bukfetma, blodsocker eller insulin. Däremot såg Annika Smedman en kraftig ökning av måtten på härskning av fetter (bildning av fria radikaler) och på en markör för inflammation.

Hon påpekar att också på detta område fordras mer forskning.

? Men det finns i alla fall inget som talar för att på medicinska grunder äta konjugerad linolsyra som kosttillskott, säger Annika Smedman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida