Mobbning av oliktänkande ökar

8 september 1998

KRONOBERG. Arbetsklimatet har hårdnat de senaste åren. Toleransen gentemot anställda som har andra åsikter än ledningen har blivit mindre. En speciellt utsatt grupp är avdelningsföreståndarna. Har de en annan åsikt än sin cheföverläkare är det stor risk att de hamnar ute i kylan, konstaterar Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i Kronoberg. I Kronoberg finns ett par avdelningsföreståndare som fått problem och där avdelningen inte anser att landstingsledningen insett allvaret trots de försök som avdelningen gjort för att få ledningen att agera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida