Modern ambulansjukvård— omoderna villkor

Modern ambulansjukvård— omoderna villkor

Ledare. Dygnstjänstgöring, som fortfarande förekommer inom ambulanssjukvården, innebär risker för patienten och är ohälsosamt för ambulanssjuksköterskan.

Att komma alkoholpåverkad till jobbet på akuten skulle knappast ses med blida ögon. Eller att ansvara för en ambulanstransport efter flera glas vin. Men det tillstånd som kroppen är i efter att ha arbetat ett dygn kan faktiskt rakt av liknas vid att ha 0,5 promille alkohol i blodet. Det visar flera forskningsstudier. I trafiken motsvarar 0,5 promille ratt­fylleri och kan leda till indraget körkort och till och med fängelse.

Det innebär att ambulanssjukvården varje dag utsätter både patienter och personal för stora risker i och med sitt sätt att förlägga arbetstiderna. Vårdförbundets förbundsstyrelse vill därför tydligt visa att vi tar avstånd från dygnspass. De är en kvarleva från gamla avtal som funnits för räddningstjänsten och är inte något som Vårdförbundet varit delaktigt i att förhandla fram. Det är hög tid att inse att ambulanssjukvården måste betraktas som en integrerad del av hela vårdkedjan.

Ambulanssjukvården har genom­-gått en otrolig utveckling de senaste decennierna. I praktiken är den moderna ambulansen en avancerad akutmottagning på hjul. De som arbetar i ambulansen har specifik kunskap och ett mycket stort ansvar då resultatet för patienter som lider av akuta tillstånd som till exempel stroke eller hjärtproblem, mer eller mindre avgörs av vilken behandling de får i ett inledande skede.

Att arbeta inom ambulansen är också ett psykiskt utsatt jobb. Att vara den första på plats vid svåra olyckor och möta människor i svåra, akuta fysiska och psykiska tillstånd är mycket påfrestande. Då är det extra viktigt att få tid för reflexion och återhämtning.

För annan yrkestrafik finns strikta kör- och vilotidsregler. Och i jämförbar vårdverksamhet, som till exempel akut- och intensivvård, är arbetstidsförläggningen, och därmed möjligheten för återhämtning, helt annorlunda.

Villkoren för ambulanspersonal måste förbättras. Arbetstiderna är en viktig komponent, men viktigast av allt är kanske att förändra synen på ambulansen som en del av räddningstjänsten till en integrerad del av vården. Den moderna ambulansvården är mycket avancerad, bygger på specifik kunskap och är avgörande för patientens fortsatta prognos och hälsa. En modern ambulanssjukvård kräver moderna villkor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida