Moderniserad utbildning krävs

Sjuksköterskorna bör byta perspektiv, från ett akutvårdspräglat till ett som också omfattar ett socialt synsätt. För det behövs en ny utbildning, anser sjuksköterskan och forskaren Eva Henriksen.

I sin forskning har hon funnit att läkare och sjuksköterskor i äldrevården ofta saknar förståelse för vårdorganisationens struktur och processer samt för behovet av utvecklingsarbete och förändrat arbetssätt.

– Om vi inte förstår att vi befinner oss i ett komplext system och att det behövs förändringar i organisationen, då sluter vi oss i grupper och vill bara utveckla den egna professionen, det »smala« yrkeskunnandet. Vi värjer oss mot förändring och de gamla kommer i kläm, säger hon.

Eva Henriksen anser att äldrevården har svikit de gamla och att den präglas av synsättet inom akutvården. Hon vill se en moderniserad utbildning som även omfattar det sociala perspektivet.

– Läkare och sjuksköterskor är utbildade för att arbeta på sjukhus. Både för dem och för patienterna är sjukhuset tryggheten. De måste i stället utbildas i både socialt arbete och äldrevård för att kunna arbeta med gamla i deras hem och i öppenvård.

En verklig utveckling av äldrevården kräver, enligt Eva Henriksen, att huvudmannen satsar genomgripande på utbildning, forskning och utveckling.

Ulla Höjgård på Socialstyrelsen pekar på politikernas betydelse.

– För att etablera FoU-enheter måste det finnas en tydlig politisk vilja lokalt och regionalt. Jag önskar att huvudmännen kunde se behovet av forskning och utveckling inom äldrevården och inse att det tar tid innan det bär frukt.

Som forskare vid en FoU-enhet upplevde Eva Henriksen att hon bara skrapade på ytan, trots att behovet av omvårdnadsutveckling var stort.

– Det är fortfarande det medicinska perspektivet som är det förhärskande. En ensam sjuksköterska på en FoU-enhet har små möjligheter att driva omvårdnadsforskningen, säger hon.

Ulla Höjgård tycker inte att den medicinska forskningen dominerar. FoU-enheterna fungerar olika, eftersom syftet var att de skulle byggas upp utifrån lokala behov, förklarar hon, men poängterar att också sjuksköterskor måste få möjlighet att forska inom ramen för sitt arbete, vilket ännu inte är så vanligt.

Det finns FoU-enheter där forskning och utveckling bedrivs inom omvårdnadsområdet säger Mårten Wirén, också han på Socialstyrelsen. Men inriktningen vid den enskilda FoU-enheten bestäms i hög grad av dess ledning.

– Jag har en känsla av att de FoU-enheter som leds av manliga läkare har en väldigt läkar- och forskningsinriktad verksamhet. När däremot kvinnliga omvårdnadsforskare leder FoU-enheter får både forskning och utveckling en tydlig omvårdnadsprofil, säger han.

LÄS MER:
Eva Henriksens avhandling heter Understanding in healthcare organisations ? a prerequisite for development och finns på Uppsala universitets hemsida www.uu.se.
Mer om FoU-verksamheter finns att läsa på www.fouvalfard.org.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida