Moderniserade stadgar ute på remiss

Tonvikten ligger på medlemmarna, inte på organisationen, i förslaget till nya stadgar för Vårdförbundet. Alla medlemmar har möjlighet att tycka till innan beslut fattas på kongressen i vår.

1 oktober 2001

Frågan är om det finns stadgar med ett liknande innehåll inom något annat fackförbund. Förändringen syns på olika sätt. Stadgeförslaget är mer medlemsinriktat än det nuvarande och skrivet till medlemmen i du-form.

– Tanken är att stadgarna, i stället för att se till organisationens väl och ve, ska utgå från vad den enskilde medlemmen kan få ut av sitt fackförbund, både som individ och som del av ett kollektiv, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Antalet sidor har bantats från drygt 30 till åtta och borta är många detaljregleringar, till exempel om vad som ska finnas med på dagordningen vid ett årsmöte.

I förslaget finns inte som i dag någon uppdelning i stadgar för förbundet, normalstadgar för avdelningarna (med eller utan representantskap) och för valberedningen. I stället är allt sammanfogat till en gemensam stadga med olika kapitel.

I stället för att detaljreglera allt utgår stadgeförslaget från flexibilitet. Alla avdelningar ser inte likadana ut. Det betyder att varje avdelning ska ha möjlighet att forma sin verksamhet utifrån sina speciella förutsättningar.

– Detaljregler låser för mycket, därför vill vi släppa den detaljkontroll som finns i dag, säger Eva Fernvall.

Det här innebär inte att man släpper fältet fritt. Precis som tidigare finns det en del fasta regler, till exempel vad som krävs för att ändra stadgarna, under vilken period länsavdelningarna (som förslaget åter vill att avdelningarna ska kallas) ska hålla sin årsmöten och när kongressen ska hållas. Och även om förslaget inte är skrivet i punkter, framgår det ändå tydligt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar de olika instanserna inom Vårdförbundet har.

Förslaget har skickats ut på remiss till de lokala avdelningarna och det finns möjlighet för alla medlemmar att tycka till.

– Det är viktigt att vi får många synpunkter, och då helst över helheten. Börjar vi peta i detaljerna kan det skapa problem när förslaget ska upp till beslut på kongressen i maj nästa år. Blir det inte två tredjedels majoritet kommer de gamla stadgarna att gälla, säger Eva Fernvall.

Alla yttranden ska vara inlämnade senast den 7 december.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida