Möjlighet att påverka

Ledning i samspel, det är det den här boken handlar om. Hur de underställda utvecklas till medarbetare och chefsrollen övergår i en samordnarroll. Hur man skapar arbetsglädje under en samspelsinriktad ledning. En arbetsplats där alla har möjlighet att påverka målen skapar förutsättning för en bra gemenskap och en bra arbetsmiljö. Genom tydliga uppdrag som gör det lätt för medarbetare att ta ansvar för den egna arbetsinsatsen, kan man skapa arbetsglädje och effektivitet på alla plan.

Bengt Hjalmarson
Medledarskap ? att skapa arbetsglädje
genom delat ansvar. 96 sidor
B Hjalmarson och Ekerlids Förlag 2003
Cirkapris 422 kronor
ISBN 91-89617-53-3

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida