Moralfilosof – framtida vårdyrke?

Sjukvården i Kungälv fick prova att ha en moralfilosof som konsult i etiska frågor. Projektet uppskattades och flera av dem som deltog tror att sjukvården skulle vinna på att införa etiska konsulter permanent.

10 juni 2003

I Kanada och USA har man använt sig av moralfilosofer i vården i 20 år.

? Här i Sverige har vi etiska kommittéer som diskuterar dramatiska etiska problem som dödshjälp. Tanken med att ha mig som konsult var att nå ut till vårdens vardag, säger moralfilosofen Bengt Brülde.

I ett projekt som Landstingsförbundet stod bakom erbjöds sjukvårdspersonal och politiker i Kungälv att konsultera Bengt Brülde i etiska frågor. Sammanlagt gjordes 44 konsultationer, alla i grupp. De flesta kontakterna togs av personal i äldre- och handikappomsorgen. Deras frågor handlade ofta om bemötande och vilken roll anhöriga ska spela i beslutsprocessen runt patienten.

? De anhörigas vilja spelar i sig ingen roll men givetvis ska de respekteras och tillfrågas. Vill de något måste de kunna motivera hur det gynnar patienten. När det gäller patienten däremot ska han
eller hon aldrig behöva motivera sina önskemål.

Får man tvinga patienten?
En annan vanlig fråga var den om man får tvinga en patient för hennes eget bästa.

? Ur ett moraliskt perspektiv kan det ibland finnas goda skäl att bryta mot lagen, till exempel genom att lura i en patient medicin för att slippa kaos på hela avdelningen. Att ta hänsyn till dementa patienters eller psykiskt sjuka människors rätt till självbestämmande går många gånger inte.

De ledningsgrupper och sjukvårdspolitiker som konsulterade Bengt Brülde hade ofta frågor om hur de skulle prioritera.

? Här finns inga enkla svar. I vissa fall
är det rätt att ge mest resurser till den sjukaste, i andra fall är det bättre att ge resurser till de områden där de gör mest nytta.

Den enda gång primärvårdspersonal ville ha etisk konsultation handlade problemet om att vissa invandrargrupper belastar vården oerhört mycket. En del kan söka sig till vårdcentralen flera gånger i veckan.

Rätt att avvisa
? Människor från framför allt östra Medelhavsområdet har en högre tendens att somatisera livsproblem och ofta är det bara läkare som duger. Det innebär inte att de ska få mer vård än andra. Sjukvårdspersonalen gör helt rätt när de avvisar dem.

En utvärdering av projektet visade att 70 procent tyckte att mötet med konsulten påverkat deras sätt att tänka kring etiska frågor.

Sjuksköterskorna var den personalgrupp som var mest missnöjd med konsultationen men samtidigt fanns även en påfallande stor del mycket nöjda.

? Sjuksköterskorna tycker ofta att de redan kan det här och det gör de också. De är nog den yrkesgrupp som har mest etik i sin utbildning.

Landstingsförbundet diskuterar nu möjligheten att låta bland andra sjuksköterskor läsa filosofi och utbilda sig till etiska konsulter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida