Mördarbakterier kartläggs

Elva laboratorier från olika europeiska länder ska tillsammans försöka kartlägga förekomsten, smittspridningen och uppkomsten av allvarliga streptokockinfektioner i Europa. Det treåriga EU-projektet leds av en grupp forskare vid Lunds universitet.

Grupp A-streptokocker hör till de vanligaste sjukdomsframkallande bakterierna hos människor. De ger upphov till en rad vanliga sjukdomar som halsfluss, svinkoppor och scharlakansfeber. Sedan slutet av 1980-talet har direkt livshotande infektioner med grupp a-streptokocker, så kallade mördarbakterier, blivit allt vanligare i Europa. I Sverige drabbas årligen mellan 300 och 500 personer av dessa allvarliga infektioner.

Med tillkomsten av nya molekylärgenetiska tekniker har kunskaperna om streptokocker ökat drastiskt på senare år. Projektet syftar till att förbättra den epidemiologiska övervakningen av allvarliga streptokockinfektioner.

? Vårt mål är att inom eu harmonisera reglerna för typning av grupp A-streptokocker så att vi får pålitliga data. Vi vill även studera klonala samband, till exempel om en viss stam kan knytas till flera fall i olika EU-länder, säger docent Claes Schalén som är koordinator för projektet.

Förhoppningen är att resultaten även ska ge ny kunskap som kan användas för att ta fram ett vaccin.

? Vi vet ännu inte om det går att framställa ett fungerande vaccin mot grupp A- streptokocker. Det finns uppemot 200 typer, varav typ 1 är den vanligaste vid allvarliga infektioner. De effektivaste antikropparna är typspecifika, men helst ska vaccinet skydda mot många typer samtidigt, säger Claes Schalén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida