Mörk mediebild påverkar

Nästan sju av tio sjuksköterskor i äldrevården är nöjda med sitt arbete men mediedebatten skapar oro.

10 juni 2003

Det visar en undersökning som Familjemedicinska institutet, Fammi, har gjort. I den kommunala äldrevården tycker 68 procent av sjuksköterskorna att det är bra eller mycket bra att arbeta i äldrevården. När Fammi frågade distriktssköterskorna i primärvården var motsvarande siffra 56 procent.

Det är även färre bland sjuksköterskorna i kommunens äldrevård som haft konkreta planer på att lämna jobbet under det senaste året, 25 procent, mot 34 procent bland distriktssköterskorna.

Dock upplever många sjuksköterskor i äldrevården klara försämringar i arbetet jämfört med för fem år sedan. Ett stort problem är den negativa bild som målas upp av äldrevården i media. Den påverkar och skapar oro hos de gamla, de anställda och de anhöriga.

? Oftast är det sjuksköterskorna i egenskap av arbetsledare som får ta emot den här oron. Självfallet är det bra att media granskar äldrevården och lyfter fram missförhållanden. Men det finns också verksamheter som fungerar mycket bra, det ser vi inte mycket av i media, säger Elisabet Linder, projektledare på Fammi.

? Det kan vara svårt att inse att vissa tillstånd som ingår i det naturliga åldrandet inte går att bota, endast att lindra. Tv-serien Solbacken avd E, nyligen, gav en nyanserad bild som vi skulle vilja se mer av.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida