Mörkertalet för stickskador kan orsakas av skuld över eget slarv

Mörkertalet för stick- och skärskador är stort. Det visade sig när Vårdförbundet tillsammans med Sjukvårdens leverantörsförening lät genomföra en undersökning som presenterades på Vårdstämman.

6 maj 2005

Hela 80 procent av de omkring 1 000 barnmorskor, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som svarade på enkäten uppgav att de har råkat ut för en stick- eller skärsårsincident i arbetet. Men 40 procent uppgav att de inte hade rapporterat händelsen. Den vanligaste orsaken som angavs var tidspress.

– Kan det vara så att vi lägger skulden för incidenten
på oss själva som enskilda yrkesutövare? frågar sig Ingrid Frisk, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Stockholm.

Hon undrade om antalet skador är en markör för hur arbetssituationen ser ut för många, och tillade att det egentligen inte borde förekomma alls. Med goda rutiner, utbildning i säkerhet och nålskyddade produkter minimeras risken för att sticka eller skära sig.

Från publiken kom en möjlig förklaring till att olyckor trots allt sker:

– Vi fick inte beställa säkerhetsanpassade produkter till vår arbetsplats för att det ansågs vara för dyrt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida