Möss gav allergi– oenighet om ersättning

Hon ska ha full lön, hävdar Vårdförbundet. Nej, hon skaha sjuklön, anser arbetsgivaren. Oenigheten är total när det gäller den lön som en biomedicinsk analytiker skulle ha under den tid hon tvingades vara borta från jobbet på grund av allergiska besvär.

I början av 1998 började forskningsmöss att användas på kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund där den biomedicinska analytikern arbetade. Ganska snabbt insåg man att ventilationen var för dålig och en ombyggnad påbörjades i november. I samband med den stannade all ventilation och »mössluften« spreds i de allmänna utrymmena.

Den biomedicinska analytikern fick omedelbart allergiska besvär och begärde omplacering. Trots flera förslag kunde chefen inte ordna någon sådan förrän i början av januari i år, efter fackliga påtryckningar. Då hade den biomedicinska analytikern varit borta från arbetet en månad, sjukskriven av företagshälsovården och med enbart sjuklön.

I den lokala förhandlingen hävdade Vårdförbundet att deras drabbade medlem borde haft full lön eftersom frånvaron varit ofrivillig och berott på hennes chefs oförmåga att ordna en omplacering. Vårdförbundet kräver därför att arbetsgivaren betalar skillnaden mellan sjuklön och full lön till henne. Som stöd för kravet finns ett uttalande från Yrkesinspektionen om att hon borde ha omplacerats omedelbart och att chefen brustit i sina åligganden. Arbetsgivaren avvisar kraven. Den biomedicinska analytikern har varit sjuk och ska därför enbart ha sjuklön, menar han.

Den lokala förhandlingen slutade i oenighet och det blir nu central förhandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida