Möta affekterade

Jakob CarlanderStarka känslor. Affekter och emotioner i möten med människor. 144 sidorFörlagshuset Gothia 2006isbn 91-7205-487-5

1 september 2006

Vare sig det gäller ilska, sorg, skam eller rädsla kan känslorna ibland bli oss övermäktiga och vi reagerar och handlar okontrollerat eller rent av låser oss. För personal inom vårdande yrken hör det till vardagen att möta människor som känner både sorg, rädsla och ångest. Då behövs det någon som ser och kan hjälpa till att bearbeta känslorna med både mod och förnuft. Att våga tänka: Varför känns det så här? Vad bottnar känslan i? Vad skulle kunna hända?

Jakob Carlander arbetar bland annat som terapeut och handledare och ger här tips och råd till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med människor som inte riktigt kan styra sina känslor. Fallbeskrivningar och faktarutor gör det enkelt att se hur man bäst behöver en affekterad människa i olika situationer. Författaren tar även upp personalens känslor i dessa situationer
– hur hanterar man sina egna känslor i sitt möte med den arga, ledsna eller skamfyllda patienten?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida