Böcker i korthet

6 februari 2018
 • Genusperspektiv på vård och omvårdnad
  Helén Strömberg & Henrik Eriksson
  (Studentlitteratur 2017)
 • KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin
  Lars-Göran Öst (red)
  (Natur & Kultur 2017)
 • Oro. Att leva med tillvarons ovisshet
  Anna Kåver
  (Natur & Kultur 2017)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida