Möten med cancerpatienter

9 augusti 1999

»Svårt det här … finns inte mycket att göra … det är cancer.«
Patienten blir stum, hittar inte orden för sina tankar, blir
sittande tyst med blicken mot doktorn.»Jag skriver ut några tabletter till dig. Du kan behöva dem.«Patienten får en burk Sobril. Och behandlas med cytostatika, framgångsrikt såtillvida att tumören inte längre syns på röntgen. När hon får reda på det utropar hon spontant och glatt: »Men vad fint!« Doktorns replik kommer snabbt:»Men du ska inte tro att det inte kommer att bli svårt i alla fall.«Patienten sitter åter förstummad. Replikväxlingen finns med i boken När livet bryts som ett exempel på hur »medicinens röst« och »livets röst« korsas. Doktorn hade säkert rätt, medicinskt sätt. Men samtidigt innebär hans sätt att han, som författaren skriver, »inte tycks tåla att hon försöker se något gott i situationen. Bliv vid din läst, cancerpatient! Här gäller medicinens röst.«
    
När livet bryts är en samling berättelser, i jagform, om författarens/läkarens olika möten med patienter, antingen de som just fått en cancerdiagnos eller de som kommit till honom för behandling. Det är allt från den djupt troende gamla damen som redan funnit ro och tröst i sitt snara möte med sin Gud till de män i karriären och de unga människor som drabbas utan att acceptera eller ens fatta att de hotas av en dödlig sjukdom. Det är också möten med människor från andra kulturer: den afrikanska kvinnan vars man inte låter henne tala med doktorn, zigenarhövdingen vars familj inte vill låta doktorn nämna för honom att han är allvarligt sjuk. För den svenska vårdpersonalen innebar detta naturligtvis ett svårt dilemma:

Genom att vara mer flexibel i mötet med varje enskild patient och att reflektera över sig själv och sitt beteende kan man underlätta tillvaron – både för sig själv som arbetande i sjukvården och för patienter och deras anhöriga. Av de tre
författarna är en psykolog, en onkolog och en neurokirurg.

Författare Pär Salander, Roger Henriksson och Tommy Bergenheim
Titel När livet bryts. Berättelser från möten i cancersjukvården, 156 sidor 
Förlag Liber 1999
Cirkapris 293 kronor 
ISBN 91-4704-948-0

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida