Möten mellan yrkesgrupper

5 april 2004

Enheten för psykisk hälsa vid samhällsmedicin, Stockholms läns landsting, avslutar i sommar ett treårigt projekt om hur psykisk ohälsa bland sjukvårdspersonal kan förebyggas. Studien är inriktad mot organisatoriska förändringar och syftet är att hitta en modell för olika former av psykologiskt stöd för sjukvårdspersonalen. Sex olika handledningsformer har

prövats och särskilt lyckosamt har den visat sig vara där representanter från olika personalgrupper fått möta varandra.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida