Motion minskar återfall i bröstcancer

Motion medför inte bara minskad risk för cancer utan också för återfall och dessutom ökad överlevnad för kvinnor som haft bröstcancer, enligt en ny studie.
Amerikanska forskare har analyserat data om 2987 kvinnor med bröstcancer från Nurses health study som inleddes 1976.
Jämförelsen visar att risken att dö av bröstcancer eller drabbas av återfall var 26-40 procent lägre i den fysiskt mest aktiva gruppen.
Promenader i normal takt 3-5 timmar per vecka gav störst vinst. Mer intensiv motion medförde ingen ytterligare fördel.

Vinsten med motion var särskilt stor bland kvinnor med hormonberoende bröstcancer. Forskarna noterar att andra studier har visat att fysisk aktivitet sänker halterna av androgener och östrogen och förmodar att detta kan förklara den goda effekten av motion.
En begränsning i studien kan vara att kvinnorna själva har rapporterat om sin fysiska aktivitet. Men forskarna påpekar att andra studier i denna grupp av kvinnor har visat att de fysiskt aktiva kvinnorna löper lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och flera former av cancer. Det anser de borgar för att uppgifterna om effekten av aktivitet är korrekta.
Källa: Journal of the American Medical Association 2005;293:479-2486.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida