Motivation fick föräldrar att sluta röka

Motivation fick föräldrar att sluta röka
Insikten om att barn påverkas av föräldrars rökning fick några att sluta helt. Foto: Mostphotos

Med hjälp av motiverande samtal och tobaksavvänjning slutade föräldrar att röka eller rökte mindre — och halten kotinin i barnens kroppar sjönk.

7 november 2012

Under sin tid som skolsköterska såg Noomi Carlsson att elever smygrökte i skolan, och tänkte: ”Är det något som jag borde jobba med så är det tobaksprevention. Om barnen inte börjar röka behöver de ju inte sluta.” När hon senare som folkhälsorådgivare i landstinget kartlade det tobakspreventiva arbetet och insåg att det kunde bli bättre, drog hon i gång projektet med att försöka få föräldrar med små barn att sluta röka. ??

Eftersom sjuksköterskor inom barn­hälsovården träffar nästan alla föräldrar och barn från födseln till skolåldern, tog hon dem till hjälp i förbättringsarbetet. Rökande föräldrar till barn mellan noll och sex år fick svara på frågor om var och när barnen utsattes för tobaksrök. Urinprov togs också på barnen för att mäta halten kotinin, en nedbrytningsprodukt av nikotin.

Under den tid som projektet pågick, ett år och åtta månader, rekryterade 22 bvc-sjuksköterskor 72 familjer. Eftersom flera av föräldrarna inte hade svenska som modersmål användes tolk och informationsmaterial översattes till nio språk. Föräldrar som behövde fick stöd av tobaksavvänjare. Genom att kartlägga hur mycket föräldrarna rökte kunde sjuksköterskorna visa dem att barnet utsattes för passiv rökning. De använde motiverande samtal för att få de föräldrar som inte ville sluta röka att ändra sina rökvanor och därmed skona barnen.

Resultatet blev att tio föräldrar slutade röka och 32 familjer minskade sitt rökande i hemmet, vilket gjorde att kotinin uppmättes hos färre barn än tidigare. Ett aber för resultatet tror Noomi Carlsson var att det tog två till tre månader att få kotininhalten i urinen analyserad på ett laboratorium.?

— Om det med ett snabbtest med mätsticka hade gått att analysera direkt och vi kunde visa föräldrarna vilken effekt det har på barnen att de slutar röka skulle vi kunna motivera fler föräldrar, säger hon.

Avhandlingen:

A zero-vision for children’s tobacco smoke exposure, tobacco prevention in child health care.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida