Mottagning för män som har sex med män – Först i landet med hivsnabbtest

Försöket med ett snabbtest för hiv på Södersjukhuset i Stockholm innebär ett helt nytt arbetssätt för sjuksköterskorna. De tar provet och talar med patienten om hans sexliv. Efter en kvart är testet klart och sjuksköterskan ger besked om vad provet visade.

3 oktober 2008

Venhälsan är en klinik för rådgivning, undersökning och behandling av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar för män som har sex med män. Sedan april 2008 görs där, som första klinik i Sverige, ett försök med hivsnabbtest. Två sjuksköterskor och en undersköterska arbetar med testningen varje måndagskväll. De kan ta emot ungefär 15 personer under de tre timmar som kvällsmottagningen är öppen.

Vid konventionell hivtestning tas ett venprov som skickas till laboratorium. Patienten kommer tillbaka en vecka senare för att få svaret. Ett snabbtest innebär ett stick i fingret och att en droppe blod sätts på en sticka. Efter ungefär en kvart går det avläsa om det finns antikroppar mot hiv i blodet, vilket innebär att patienten är hivpositiv.

– Jag lägger testet på ett bord bakom mig och medan vi väntar pratar vi om varför patienten gör testet, säger sjuksköterskan Ronnie Ask.

– Det blir naturligt att reflektera över risker och hur patienten ser på att testet kan vara positivt, tillägger sjuksköterskan Helena Granholm.

Rådgivningen går ut på att patienten själv ska se när han lyckas och inte lyckas ha säkrare sex och tillsammans med rådgivaren komma fram till vilket stöd han behöver för att det ska fungera varje gång. I väntan på testresultat talar sjuksköterskan med patienten om han har utsatt sig för risk och hur det hade kunnat undvikas. När testet är klart diskuteras testresultatet, en plan för att minska risktagandet och vilket socialt stöd patienten har.

– Att vi har en struktur för rådgivningen blir ett stöd för att få med alla bitar, fast jag inte följer samma mall varje gång, säger Helena Granholm. En av mina patienter ville inte prata utan gick ut och läste tidningen, men vi hade ett bra samtal efter att han hade fått testresultatet.

En fördel med snabbtestet är att samtalet är så fokuserat att patienterna stannar och talar om hur de ska ha säkrare sex även vid ett negativt test. Rådgivningsmodellen är även effektiv för de som testar sig regelbundet.

– En kille som brukar testa sig här provade snabbtestet, säger Ronnie Ask. Han sa att det var väldigt nervöst. När han satt med mig och verkligen tänkte efter kom han på tillfällen då han haft osäkert sex som han säkert inte hade tagit upp vid ett vanligt test.

Homo- och bisexuella män kan mycket om hiv och är väl medvetna om riskerna, men väljer ibland att ha egna tolkningar av vad som är säkrare sex.

– Flera säger att de har skyddat analsex men oskyddat oralsex, fortsätter Ronnie Ask. Då brukar jag ta upp risken för att smittas av andra sexuellt överförbara sjukdomar, som syfilis, och att det är lättare att smittas med hiv om man har en annan sjukdom.

Rutinen vid konventionella test är att ett besked om att patienten har hiv oftast ges av läkare. Vid ett snabbtest är det samma person som har rådgivningssamtalet och berättar om testresultatet, oavsett om provet är negativt eller positivt. Ronnie Ask tror att det är skönt för patienten.

– När patienter blev skickade till en läkare vid återbesöket visste de vad beskedet skulle bli. Dödens golgatavandring kallade en kille det.

Att arbeta enligt en strukturerad rådgivningsmodell och att ge ett positivt provsvar är nya arbetsuppgifter för sjuksköterskorna på Venhälsan. Flera var oroliga för att ge positiva svar och därför är arbetet med snabbtestet frivilligt. Av de knappt 150 personer som har testats under de första månaderna har tre personer varit hivpositiva. Det har gått utmärkt att ge beskedet och nu vill flera i personalen arbeta med snabbtestet. Efter varje arbetspass går personalen igenom hur kvällen varit. Det finns även ett förslag om att de ska få handledning.

– Vem som helst kan inte jobba med detta. Man behöver en trygg grund och ett intresse, säger Helena Granholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida