MS

6 september 1999

Författare Jan Fagius (red)
Titel Multipel skleros – en vägledning
för patienter och anhöriga
99 sidor
Förlag Neurologiskt handikappades
riksförbund (NHR) 1998
Cirkapris 290 kronor (230 för medlemmar)
ISBN 91-971345-1-1

Även om den exakta orsaken till ms ännu inte är helt känd har kunskapen om sjukdomen ändå ökat mycket det senaste decenniet. Sjukdomsförloppet är svårt att förutsäga. Därför har sjukdomen länge betraktats som gåtfull. Av och till sprids rykten att ms-gåtan är löst. Så är inte fallet, men nya behandlingsmetoder finns som till viss del kan bromsa sjukdomsaktiviteten. Boken är skriven av fem neurologer. De tar upp det mesta av vad man som patient kan vilja få svar på om sjukdomen och redovisar hur långt forskningen om nya läkemedel och behandlingsmetoder kommit.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida