Multimediaprogram om tobak

14 april 1997

Ett attitydprogram om tobak och snus, som riktar sig till ungdomar på högstadiet, har producerats med bland andra Folkhälsoinstitutet, Cancerfonden och Hjärt- Lungfonden som sponsorer. Materialet  bygger på fakta, men alla personer på bild och i form av röster är spelade. Programmet som finns på CD-ROM heter ”Cut it out” och är 80 minuter långt. En lärarhandledning ligger som textfil på skivan. Den är producerad av ITZ AB i Östersund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida